„Historie výroby ledu ukazuje, jakým způsobem jsou lidé schopni se adaptovat a využívat přírodní zdroje k uspokojení svých potřeb a přání.“

1854 - První mechanický stroj na výrobu leduHistorie výroby ledu se začala psát již v antickém Řecku a Římě, kde byl led využíván k uchování potravin a nápojů během horkých letních měsíců. V moderní době se průmyslová výroba ledu začala rozvíjet v 19. století, kdy byly vyvinuty první stroje na výrobu ledu.

V roce 1834 vynalezl americký lékař John Gorrie první stroj na výrobu ledu, který využíval stlačený vzduch a vodu. Původně byl tento stroj určen k chlazení nemocničních prostor, později byl ale upraven pro průmyslovou výrobu ledu. V roce 1851 vyvinul John Harrison první parní stroj na výrobu ledu, který byl velmi úspěšný a používal se v průmyslové výrobě až do 20. století. Carl von Linde v roce 1876 vynalezl stroj na výrobu ledu, který používal chladicí cyklus s použitím amoniaku a stal se velmi populárním a používal se až do 20. století.

V průběhu 20. století se výroba ledu stala ještě více průmyslovým odvětvím a vznikly nové technologie a způsoby výroby ledu. Dnes se výroba ledu provádí pomocí různých typů strojů, jako jsou vodou chlazené a vzduchem chlazené výrobníky ledu.

Historie výroby ledu je dlouhá a zajímavá, a pokud chcete vědět více podrobností, určitě se podívejte na odborné publikace nebo webové stránky specializované na průmyslovou výrobu ledu.